Trước Nhà Có Nên Bố Trí Hồ Nước Để Hợp Phong Thủy

MỘT NGÔI NHÀ CÓ ĐỊA THẾ CHUẨN PHONG THỦY LÀ “TRƯỚC THẤP SAU CAO”, “LƯNG TỰA NÚI, TỤ THỦY TRƯỚC NHÀ”. BẠN CŨNG NÊN CỐ GẮNG TẠO RA ĐƯỢC BIỂU TƯỢNG THỦY TRƯỚC NGÔI NHÀ NHẰM TĂNG THÊM YẾU TỐ TÍCH CỰC VỀ PHONG THỦY CHO NHÀ Ở.