Xem năm xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm sinh gia chủ
Năm khởi công
Trường hợp đặc biệt:
Người chồng của gia đình đó đã mất, có thể lấy tuổi của con trai để tính Hoang ỐcKim Lâu. Nếu gia đình đó không có con trai thì lấy tuổi của người vợ